ABOUT US

فرش مال بزرگترین بازار اینترنتی فرش ایران می باشد، که رسالت آن تسهیل در خرید بدون واسطه مستقیم از کارخانه ی تولید فرش می باشد.